MI A SECAP?

A SECAP a “Sustainable Energy and Climate Action Plan” magyarul Fenntartható Energia és Klímavédelmi Cselekvési Terv koncepcióját a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége dolgozta ki. A módszert úgy tervezték meg, hogy egyrészt részletes áttekintést adjon egy önkormányzat energetikai helyzetéről és üvegházgáz-kibocsátásáról, másrészt számszerű, objektív intézkedéseket határoz meg a kibocsátások csökkentése, az energiahatékonyság javítása és a megújuló energiával kapcsolatos célok teljesülése érdekében, miközben az energiaszegénység problémájával is foglalkozik. Emellett megvalósítható javaslatokat kínál az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra az olyan helyi kockázatokra összpontosítva, mint az árvizek vagy a hőhullámok.


KINEK SZÓL?

Európában már több mint tízezer helyi és regionális önkormányzata csatlakozott a kezdeményezéshez. A SECAP minden olyan önkormányzat számára fontos lehet, amely:

  • elkötelezett az éghajlatváltozás mérséklése és az energiahatékonyság növelése mellett;
  • szeretne részt vállalni az Európai Unió 2020-as energiastratégiájában kitűzött célok teljesítésében;
  • szeretné felmérni jelenlegi energetikai helyzetét és az energiafogyasztás szerkezetét;
  • pénzügyi forrásokat keres az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések, például megújuló energiával kapcsolatos projektek megvalósításához;
  • korábban már csatlakozott a kezdeményezéshez, de szeretné megújítani korábbi SEAP-ját.

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÁMÁRA?

Küzdelem helyben az éghajlatváltozás ellen

A tervezés és a megvalósítás szakaszában a SECAP segít felhívni a lakosság figyelmét az éghajlati veszélyhelyzetekre és az energiahatékonyságra. Aktív kommunikációs lehetőséget jelent a lakosok és az önkormányzat között, miközben hozzájárul a klímaváltozást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez az energiafogyasztás csökkentésével, valamint a megújuló energiatermelés- és felhasználás növelésével.

Cselekedjen most és használja ki a lehetőséget!

2020-ban Magyarország kormánya elfogadta a Magyarország nemzeti energia- és éghajlatvédelmi akciótervét, amely 2030-ig meghatározza Magyarország energia- és éghajlatpolitikai prioritásait, valamint elkötelezte magát, hogy 2050-re szén-dioxid-semleges lesz. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak hamarosan saját cselekvési terveket kell készíteniük. Amelyik önkormányzat már most elkezd felkészülni, az jelentős előnyre tesz szert. Az időben lépő önkormányzatok már ismerni fogják a folyamatot és hamarabb hozzáférhetnek a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokhoz.

Találja meg a beavatkozási pontokat!

A cselekvési terv tényszerű áttekintést nyújt az önkormányzat számára az energiafogyasztásról és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáról a különböző ágazatokban (önkormányzati létesítmények, lakosság, közlekedés stb.). Kézzelfogható képet ad az önkormányzat jelenlegi energia- és éghajlati kockázati helyzetéről. A SECAP az önkormányzati energiahatékonysági lehetőségek és a megújuló energiában rejlő lehetőségek részletes értékelését is biztosítja, ezáltal alapot biztosít a jövőbeli energetikai beruházásokhoz, és rövid távon is megkönnyíti az önkormányzati döntéseket. Meghatározza a kritikus beavatkozási pontokat és innovatív megoldásokat fogalmaz meg a legjobb gyakorlatok felhasználásával.

Könnyebb hozzáférés a támogatásokhoz

Az európai uniós támogatásokra kiírt pályázatok esetében gyakran előnyt jelent, ha egy önkormányzat rendelkezik energiastratégiával. Számos közvetlen uniós forrás, például az EU City Facility, az ELENA, a Jessica, a H2020 Smart City programok megkövetelik, hogy a pályázó rendelkezzen SECAP-pal. Várható, hogy hamarosan az összes energiahatékonyságot és klímavédelmet érintő, önkormányzatok számára elérhető pályázathoz kelleni fog fenntartható energiastratégia.

Csökkentse a költségeket!

Az energiahatékonysági intézkedések csökkentik az épületek energiafogyasztását. A település adottságainak leginkább megfelelő megújuló energiaforrás felhasználásával a rezsiköltségek csökkenthetők mind az önkormányzat, mind a lakosság számára. A SECAP lehetővé teszi a különféle energiatakarékossági lehetőségek feltérképezését az önkormányzati intézmények, a tömegközlekedés és az önkormányzati cégek számára, előkészítve és megvalósítva ezzel a fenntarthatóságot és az ésszerű energiagazdálkodást elősegítő projekteket.

Fenntartható energiafelhasználás

Ha az önkormányzat energiafelhasználásának nagy részét helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokból fedezi, növelheti energiabiztonságát és függetlenebbé válhat az energiaimporttól.

Tisztább, élhetőbb település

Minél nagyobb a megújuló energiaforrások szerepe az energiatermelésben, annál kevesebb szennyezőanyag kerül a levegőbe, beleértve az emberi egészségre káros szálló port (például PM2.5) is. A növekvő zöldfelületek és a kerékpárutak kiszélesítése kellemesebb életkörülményeket eredményez.

Lépjen be a körbe!

Azzal, hogy a települése csatlakozik a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez, a világ egyik legnagyobb településfejlesztési szervezetéhez, elkötelezi magát az üvegházgáz-kibocsátás 55%-os csökkentése mellett 2030-ig. Több mint 200 magyar önkormányzat már így tett, így már most részesülnek a tagság előnyeiből.


A SECAP KÉSZÍTÉS FOLYAMATA

A csatlakozási folyamat kezdete (szándéknyilatkozat)

Regisztráció

A jelenlegi helyzet feltérképezése és adatgyűjtés

Adatok értékelése, BEI leltárkészítés

Cselekvési terv készítése az 55%-os csökkentés elérésére 2030-ig

Adatok feltöltése a Polgármesterek Szövetségének rendszerébe


MI A KÜLÖNBSÉG A KLÍMASTRATÉGIA, A SEAP ÉS A SECAP KÖZT?

A klímastratégia, bár nagyon hasonló a SECAP-hoz, mégsem teljesen ugyanaz. A klímastratégia módszerét a Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) fejlesztette ki, és csak Magyarországon elterjedt. Ezzel szemben a SECAP-okat az egész világon alkalmazzák a Polgármesterek Éghajlat- és Energiaügyi Szövetsége jóvoltából.

A SEAP (fenntartható energia cselekvési terv) a SECAP korábbi változata, amelyet azok az önkormányzatok készítettek, akik régebben csatlakoztak a Polgármesterek Szövetségéhez. Ebben 2020-ig tettek az energiafogyasztással és az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos vállalásokat. A SECAP ezzel szemben kibővült a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az energiaszegénység problémáival is. Akik most csatlakoznak a Polgármesterek Éghajlat- és Energiaügyi Szövetségéhez, azok vállalják, hogy elkészítik és végrehajtják a SECAP-jukat 2030-ig. Azok az önkormányzatok, amelyek 2020 előtt csatlakoztak, azok megújíthatják az elköteleződésüket és a SEAP-jukat kiegészíthetik az új vállalásokkal és cselekvési tervvel, amely így már SECAP lesz.


KIK VAGYUNK?

A Közép-kelet-európai Fenntartható Energia Hálózat (CEESEN) online közösségi platformként indult 2016-ban egy EU által finanszírozott projekt eredményeként. Célja, hogy különböző energiaügyi szereplőket mozgósítson a SECAP-ok népszerűsítése érdekében és képviselje az érdekeiket uniós szinten. 2021-ben a korábbi partnerek elhatározták, hogy a CEESEN-ből egy új szervezetet hoznak létre, annak érdekében, hogy támogassa a felépített hálózatot a fenntartható jövő kialakítása érdekében.

Documents

Find wide range of useful resources in our document database

All resources

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696173. Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.