ŠTO JE SECAP?

Koncept Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) razrađen je od strane inicijative Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors). SECAP daje detaljni pregled potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova u lokalnoj samoupravi te definira mjerljive aktivnosti za smanjenje emisija, identificira mjere energetske učinkovitosti, uključuje ciljeve za korištenje obnovljivih izvora energije te se istovremeno cjelokupna situacija promatra i iz aspekta energetskog siromaštva. Također sadržava mjere za održivu prilagodbu klimatskim promjenama, orijentirajući se na lokalne rizike poput poplava ili toplinskih valova.


ZA KOGA?

Više od 10.000 lokalnih i regionalnih samouprava iz 57 zemalja Europe, pridružilo se inicijativi. Za sve njih je bitno da:

  • su se obvezale ublažiti klimatske promjene i povećati energetsku učinkovitost;
  • žele postići ciljeve koje je postavila Europska Unija u energetskoj strategiji iz 2020. godine;
  • žele procijeniti svoju trenutnu energetsku situaciju i strukturu potrošnje energije;
  • traže financiranje za implementaciju klimatskih aktivnosti kao npr. projekata obnovljive energije;
  • žele obnoviti svoju obvezu / ažurirati svoj SEAP.

KOJE SU KORISTI ZA LOKALNE SAMOUPRAVE?

Borba protiv klimatskih promjena na lokalnoj razini

Tijekom faza izrade i implementacije, SECAP pomaže povećati svijest javnosti o energetskoj učinkovitosti i opasnostima klimatskih promjena. Dokument predstavlja mogućnost aktivne komunikacije između građana i lokalne vlasti dok u isto vrijeme doprinosi postizanju ciljeva smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje potrošnje energije i povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Djelujte sada kako biste bili u prednosti!

Vlada Republike Hrvatske je 2019. godine donijela Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku (National Energy and Climate Plan – NECP), koji sadrži klimatske i energetske prioritete Hrvatske do 2030. godine. Nastavno na NECP, jedinice lokalne samouprave će i same trebati izraditi svoje akcijske planove. Lokalne samouprave koje su već počele s procesom izrade i implementacije SECAP-a tako će biti u prednosti te će biti u stanju prije privući više investicija (koje u budućnosti mogu biti i ograničene).

Definirajte točke intervencija

Izrada Akcijskog plana, jedinici lokalne samouprave daje cilj te statistički i činjenični pregled potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova u raznim sektorima (javne zgrade, privatni sektor, promet, itd.). Prikazuje konkretnu sliku trenutnih energetskih i klimatskih rizika na lokalnoj razini. SECAP također prikazuje detaljne procjene mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti i potencijale korištenja obnovljivih izvora energije te time daje bazu za buduće energetske investicije i olakšava odlučivanje lokalnih dužnosnika čak i na kratkoročnoj razini. Identificira kritične intervencijske točke te definira inovativna rješenja koristeći najbolje prakse.

Lakši pristup financiranju

U slučaju natječaja programa Europske unije, često je prednost ukoliko lokalna samouprava ima energetsku strategiju. Kako bi se koristilo mnoge direktne EU fondove, kao EU City Facility, ELENA, Jessica, H2020 / Horizon Europe Smart City programi, za prijavitelja je nužno da ima izrađeni SECAP. Očekuje se da će u budućnosti za prijavu na sve natječaje za projekte na lokalnoj razini iz sektora energetske učinkovitosti biti potrebno imati izrađenu strategiju održivog energetskog razvoja.

Smanjenje troškova

Mjere energetske učinkovitosti smanjuju potrošnju energije u zgradama. Kroz korištenje obnovljive energije koja najbolje odgovara uvjetima u regiji, neizravni troškovi se mogu smanjiti kako za lokalnu vlast tako i za stanovništvo. SECAP omogućuje mapiranje raznih opcija uštede energije za lokalne ustanove, javni prijevoz i poduzeća te time olakšava pripremu i implementaciju energetskih projekata koji promoviraju održivost i racionalno upravljanje energijom.

Održivo korištenje energije

Ukoliko lokalna samouprava pokriva većinu svojih energetskih potreba iz obnovljivih izvora koji su dostupni lokalno, može povećati svoju energetsku sigurnost te postati manje ovisna o uvozu energije.

Čišći kvartovi pogodniji za obitavanje

Čim je veći udio obnovljivih izvora energije u energetskom miksu, manje se zagađivača ispušta u atmosferu što uključuje i male čestice (kao PM2.5) koje već poznato štete ljudskom zdravlju. Povećanje zelenih površina i proširenje biciklističkih staza ima za rezultat ugodnije uvjete za život.

Pridružite se sporazumu

Pristupanjem Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors, CoM), jednoj od najprestižnijih organizacija za urbani razvoj u svijetu, lokalna samouprava se obvezuje smanjiti emisije stakleničkih plinova za 55% do 2030. godine. Više od 60 gradova i općina iz Hrvatske već je izradilo svoje klimatske strategije te sad mogu profitirati od dobivanja potpore od strane CoM.


KORACI KOD IZRADE SECAP-a

Početak procesa pristupanja (pismo namjere)

Registracija

Mapiranje trenutne situacije i prikupljanje podataka

Analiza podataka, izrada referentnog inventara emisija

Izrada akcijskog plana za postizanje smanjenja emisije CO2 za 55% do 2030. godine

Unos podataka u sustav Sporazuma gradonačelnika (CoM)


KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SEAP-a/SECAP-a?

Potpisnici prijašnjega Sporazuma gradonačelnika, koji se odnosio samo na energiju i smanjenje utjecaja na klimu, obvezali su se na donošenje Akcijskog plana održivog energetskog razvitka (SEAP) do 2020. godine. Potpisnici novog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju sada se obvezuju na donošenje i implementaciju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) kako bi rješavali problematiku i prilagodbe i smanjenja klimatskih promjena do 2030. godine Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), jedinice lokalne samouprave mogu (ali nisu obavezne) donijeti Akcijski plan energetske učinkovitosti i to za trogodišnje razdoblje. Osnovna svrha izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti jest odrediti smjernice za provedbu politike poboljšanja energetske učinkovitosti kroz ostvarenje energetskih ušteda i poštujući pri tome energetske potrebe regije te načela održivosti i zaštite okoliša. U ovom dokumentu nisu sadržane stavke vezane uz prilagodbu i smanjenje klimatskih promjena.


TKO SMO MI?

Mreža održive energije središnje i istočne Europe (The Central and Eastern Europe Sustainable Energy Network, CEESEN) pokrenuta je kao online platforma 2016. godine i to kao rezultat projekta PANEL 2050 financiranog iz fondova EU. Njezin je cilj mobilizirati razne aktere u energetici kako bi proširili informacije o SECAP-u u srednjoj i istočnoj Europi te predstavljali interes regije na razini EU. Kao rezultat projekta CEESEU, CEESEN je sada nadomak tome da postane zakonita organizacija sa svojim pravima te da podupire mrežu kako bi se ostvarila održiva budućnost u lokalnim i regionalnim zajednicama.

Documents

Find wide range of useful resources in our document database

All resources

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696173. Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.