Registracija za včlanitev
v CEESEN

Vizija CEESEN (Central and Eastearn European Sustainable Energy Network) je usmerjati CEE pri trajnostni energiji in podnebnih ukrepih v skladu s cilji podnebne nevtralnosti EU do leta 2050 ter zagotoviti, da se pri odločanju EU upoštevajo posebni pogoji delovanja v regiji.

 • Povečati zmogljivosti lokalnih/regionalnih izvajalcev trajnostne energije v CEE za učinkovito načrtovanje, financiranje, izvajanje in vzdrževanje trajnostnih in pravičnih energetskih pobud
 • Ustvariti priložnosti za zainteresirane strani, da na ravni EU sporočijo pomisleke regije CEE, tako da politike in pobude, ki jih izvajajo EU in drugi subjekti, ustrezno obravnavajo interese regije.

Kako lahko CEESEN podpira vaše aktivnosti?

Občine

 • Pridobite podporo za implementacijo SECAPa
 • Poiščite partnerje za svetovanje in sodelovanje
 • Pridobite informacije o priložnostih za financiranje
 • Pridobite relevantne informacije EU nivoja iz prve roke

Snovalci politik

 • Učite se od nalboljših glede teme zelenega prehoda
 • Pridobite redna priporočila politik

Lokalne skupnosti

 • Preprosto poiščite najboljše prakse, znanje in izkušnje (blog, glasilo)
 • Pridobite podporo za dejavnosti zelenega prehoda na lokalni ravni

Energetske agencije in svetovalci

 • Pridobite informacije o priložnostih za financiranje
 • Poiščite partnerje za sodelovanje
 • Pridobite relevantne informacije EU nivoja iz prve roke