Rejestracja Członkostwa CEESEN

Wizją CEESEN (Sieci Na Rzecz Zrównoważonej Energii w Europie Środkowej i Wschodniej) jest wyznaczenie kierunku rozwoju i zmian w obszarze zrównoważonej energii i działań klimatycznych zgodnie z celami neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2050 oraz zadbanie o to, aby podczas podejmowania decyzji w UE uwzględniano specyficzne warunki funkcjonowania regionów Europy Środkowo-Wschodniej.

 • Zwiększenie kompetencji lokalnych/regionalnych podmiotów zajmujących się zrównoważoną energią w regionach Europy Środkowo-Wschodniej w zakresach skutecznego planowania, finansowania, wdrażania i realizacji zrównoważonych i sprawiedliwych inicjatyw energetycznych.
 • Stworzenie możliwości dla interesariuszy do komunikowania priorytetów regionów Europy Środkowo-Wschodniej na poziomie europejskim, tak aby strategie i inicjatywy podejmowane przez UE oraz inne podmioty odpowiednio uwzględniały interesy dedykowanych regionów.

Jak CEESEN może wspierać Twoje działania?

Lokalne gminy

 • Uzyskaj wsparcie dla wdrożenia SECAP
 • Znajdź partnerów do konsultacji i współpracy
 • Uzyskaj informacje o możliwościach finansowania i otwartych naborach
 • Uzyskaj najnowsze informacje istotne z punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej

Decydenci polityczni

 • Ucz się od najlepszych, aby prowadzić zieloną transformację w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Regularne zalecenia w zakresie polityki

Lokalne społeczności

 • Dowiedz się o najlepszych praktykach, pozyskaj wiedzę i doświadczenia (blog, newsletter)
 • Uzyskaj wsparcie dla działań związanych z zieloną transformacją na poziomie lokalnym

Agencje energetyczne i doradztwo

 • Uzyskaj informacje o możliwościach finansowania i otwartych naborach
 • Znajdź partnerów do współpracy
 • Uzyskaj najnowsze informacje istotne z punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej