Înregistrare pentrua deveni membru CEESEN

Viziunea CEESEN (Rețeaua pentru energie durabilă din Europa Centrală și de Est) este de a ghida ECE în domeniul energiei durabile și adaptării la schimbările climatice în conformitate cu obiectivele de neutralitate climatică ale UE 2050 și să asigure că condițiile specifice de operare ale regiunii sunt luate în considerare în luarea deciziilor UE.

 • Creșterea capacității actorilor locali/regionali în domeniul energiei durabile din ECE de a planifica, finanța, implementa și menține în mod eficient inițiative în domeniul energiei durabile.
 • Crearea de oportunități pentru părțile interesate de a comunica preocupările regiunii ECE la nivelul UE, astfel încât politicile și inițiativele întreprinse de UE și alte entități să abordeze în mod adecvat interesele regiunii.

Cum puteți susține activitățile CEESEN?

Autorități locale

 • Solicitați sprijin pentru implementarea PAEDC
 • Găsiți parteneri pentru consultanță și colaborări
 • Aflați informații despre oportunități de finanțare și apeluri
 • Aflați informații de primă mână relevante pentru ECE

Factori de decizie politică

 • Învățați din cazurile de bună practică europene pentru a realiza tranziția energetică în ECE
 • Recomandări pentru îmbunătățirea instrumentelor de politică

Comunități locale

 • Găsiți cu ușurință cele mai bune practici, cunoștințe și experiențe (blog, buletin informativ)
 • Obțineți sprijin pentru activitățile privind tranziția energetică la nivel local

Agenții de energie și organizații de consultanță

 • Obțineți informații despre oportunitățile de finanțare și apeluri
 • Găsiți parteneri pentru colaborare
 • Obțineți informații de primă mână de la nivelul UE relevante pentru ECE