Registrace členstvív CEESEN

Vizí CEESEN (Síť pro udržitelnou energetiku ve střední a východní Evropě) je vést region střední a východní Evropy (CEE) k udržitelné energetice a opatřením v oblasti klimatu v souladu s cíli EU dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a zajistit, aby při rozhodování EU byly zohledněny specifické podmínky regionu. 

 • Cílem je zvýšit kapacitu místních odborníků na udržitelnou energetiku, aby bylo možné efektivně plánovat, financovat, implementovat a hájit udržitelné a spravedlivé energetické iniciativy. 
 • V neposlední řadě je cílem též vytvářet příležitosti, aby mohly zúčastněné strany informovat EU o problémech regionu CEE, aby politiky a iniciativy přijaté EU a dalšími subjekty adekvátně řešily zájmy daného regionu.

Jak může CEESEN podpořit Vaše aktivity?

Místní samosprávy

 • Pomoc při implementaci SECAPů
 • Nalezení partnera pro konzultace a spolupráci
 • Získání informací o financování a dotačních výzvách
 • Získání aktuálních informací dostupných v EU, relevantních pro CEE

Tvůrci politik

 • Získání nejlepších informací o provádění zelené transformace v CEE
 • Doporučení pro nastavení politik a opatření

Místní komunity

 • Snadné získání nejlepších postupů, znalostí a zkušeností (blog,newsletter)
 • Získání podpory pro činnosti spojené s místní zelenou transformací

Energetické agentury a poradenství

 • Získání informací o možnostech financování a dotačních výzvách
 • Nalezení partnerů pro spolupráci
 • Získání aktuálních informací dostupných v EU, relevantních pro CEE