CEESENi liikmeks registreerumine

CEESENi (Central and Eastearn European Sustainable Energy Network) ehk Kesk- ja Ida-Euroopa Säästva Energeetika Võrgustiku visioon on suunata piirkonna kliimategevusi kooskõlas Euroopa Liidu 2050 kliimaneutraalsuse eesmärkidega ning tagada, et EL-i otsuste tegemisel võetaks arvesse piirkonna vajadusi

 • Suurendada kohalike praktikute suutlikkust energia- ja kliima ning õiglase üleminekuga seotud algatuste tõhusa planeerimise, rahastamise, rakendamise ja ülalpidamise osas.
 • Luua võimalused teavitada piirkonna muredest Euroopa Liidu tasandil, et poliitikad ja algatused arvestaksid piirkonna huvidega.

Kuidas saab CEESEN teie tegevusi toetada?

Kohalikud omavalitsused

 • Saa tuge kliima- ja energiakava rakendamisel
 • Leia konsultatsiooni- ja koostööpartnereid
 • Hankige teavet rahastamisvõimaluste ja projektikutsete kohta
 • Hankige asjakohast EL teavet

Poliitikakujundajad

 • Õppige Euroopa parimatelt, et viia läbi rohepööre Kesk- ja Ida-Euroopas
 • Regulaarsed poliitikasoovitused

Kohalikud kogukonnad

 • Leidke hõlpsalt häid praktikaid, teadmisi ja kogemusi (blogi, uudiskiri)
 • Hankige tuge rohepöörde tegevuste elluviimiseks

Energiaagentuurid ja konsultandid

 • Hankige teavet rahastamisallikate ja projektikutsete kohta
 • Otsige koostööpartnereid
 • Hankige asjakohast EL teavet