Reģistrācija dalībai CEESEN

Centrāleiropas un Austrumeiropas Ilgtspējīgas enerģijas tīkla CEESEN vīzija ir virzīt Centrālās un Austrumeiropas valstis ilgtspējīgas enerģētikas un klimata jomā, lai sasniegtu Eiropas Savienības 2050. gada klimata neitralitātes mērķus un nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā tiek ņemti vērā specifiskie apstākļi reģionos.

 • Paaugstināt pašvaldību/reģionālā līmeņa ilgtspējīgas enerģijas speciālistu zināšanas, lai spētu efektīvi plānot, finansēt, īstenot un uzturēt ilgtspējīgas un taisnīgas enerģētikas iniciatīvas.
 • Radīt iespējas ieinteresētajām pusēm Eiropas Savienības līmenī informēt par Centrālās un Austrumeiropas valstu raizēm, lai Eiropas Savienības un citu organizāciju īstenotā politika un iniciatīvas atbilstu reģionu interesēm.

Kā CEESEN tīkls var atbalstīt Tavas iniciatīvas?

Pašvaldībām

 • Saņemt atbalstu SECAP plāna izstrādē un ieviešanā
 • Atrast partnerus sadarbībai un konsultācijām
 • Saņemt informāciju par finansējuma iespējām un projektu uzsaukumiem
 • Uzzināt pirmajiem Eiropas līmeņa informāciju par aktualitātem Centrālās un Austrumeiropas valstīs

Politikas veidotājiem

 • Iegūt zināšanas no Eiropas labākajiem speciālistiem, lai īstenotu zaļo pārkārtošanos
 • Regulāri saņemt politikas rekomendācijas

Vietējām kopienām

 • Ērti uzzināt par citu valstu labās prakses piemēriem, iegūt zināšanas un uzklausīt citu pieredzi (blogu ieraksti, ziņu lapas)
 • Saņemt atbalstu vietējā līmeņa zaļās pārkārtošanās aktivitātēm

Enerģētikas aģentūrām un konsultāciju birojiem

 • Saņemt informāciju par finansējuma iespējām un projektu uzsaukumiem
 • Atrast sadarbības partnerus
 • Saņemt no pirmavotiem Centrālās un Austrumeiropas valstīm būtisku Eiropas Savienības līmeņa informāciju