Zakja se pridružiti CEESEN

CEESEN (Trajnostna energetska mreža Srednje in Vzhodne Evrope) je obširna mreža organizacij in posameznikov iz vladnega sektorja, raziskovalcev, nevladnih organizacij in podjetij s poglobljenim znanjem in izkušnjami na naslednjih področjih:
  • Energetske politike
  • Vključevanje deležnikov
  • Zagovorništvo
  • Financiranje
CEESEN spletna platforma je kraj, kjer se lahko člani srečujejo z bodočimi partnerji, iščejo možnosti financiranja, sodelujejo in oblikujejo usposabljanja s področja njihovega interesa. Članstvo v CEESEN omrežju je brezplačno. Registracija tukaj.

Kaj je PANEL 2050?

PANEL 2050 je program Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020 financiran projekt za nizkoogljično skupnost v Evropi do leta 2050, ki ga vodijo partnerji v 11 evropskih državah. Glavni cilj projekta je podpora skupnostim Srednje in Vzhodne Evrope pri preoblikovanju v nizkoogljično gospodarstvo s podporo lokalnih deležnikov. V okviru tega projekta je bila ustanovljena trajnostna energetska mreža za Srednjo in Vzhodno Evropo (CEESEN), ki združuje različne energetske akterje, da bi se soočili z izzivi trajnostnega razvoja v državah Srednje in Vzhodne Evrope in v državah po svetu.
Naš moto: Pridružite se nizkoogljični skupnosti držav srednje in vzhodne Evrope
Energetski načrt 2050
Energetski načrti so praktične poti, katere mora razviti vsaka regija ali skupnostni del mreže CEESEN, da bi do leta 2050 dosegli cilje, določene v Energetski strategiji Evropske unije. Te bodo spremljale bolj strateške "energetske vizije" in podrobni vodniki za izvajanje le teh - "Akcijski načrti". Vloga CEESEN v tem procesu je olajšati širšo udeležbo zainteresiranih strani in s tem ustvariti kulturo lastništva v skupnosti za njihovo energetsko prihodnost. Če želite izvedeti več, se prijavite na https://ceesen.org kjer lahko dostopate do vseh usposabljanj, projektov in dokumentov.
Delo z deležniki v PANEL 2050
PANEL 2050 je razvil namenski postopek za vključevanje zainteresiranih strani v dolgoročni proces načrtovanja energetike. Metodologija vključuje elemente komunikacije, upravljanje identitete in promocijo. Projektni partnerji so s pomočjo strokovne ekipe projekta razvili sposobnost uspešnega angažiranja: kako ustvariti in vzdrževati uspešne poslovne odnose, oblikovati ustrezna sporočila, ustvarjati navdihujoče delovno okolje za vzajemna srečanja itd., Da postanete del CEESEN in procesa vključevanja zainteresiranih skupin se registrirajte na konferenca CEE Energetski prehod 2017 ali se obrnite na projektni partner v vaši državi.
Podpora predhodnikom - forerunerjem
PANEL 2050 podpira lokalne zainteresirane strani, da postanejo vodilni v procesu energetskega prehoda v svoji skupnosti ali z drugimi besedami - postanejo "predhodniki". Ljudje in organizacije z velikim zanimanjem za teme trajnostne energije in prometa ponujajo priročnike in usposabljanja, medtem ko mreža CEESEN ponuja prostor za povezovanje z drugimi. Poiščite več informacij na: https://ceesen.org
Usposabljanja
Od oktobra 2017 PANEL 2050 ponuja vrsto programov usposabljanja na lokalni ravni za povečanje zmogljivosti predhodnikov. Program se osredotoča na zagovorništvo za trajnostno energijo in vključuje štiri glavne elemente: zagovorništvo in oblikovanje politike, obnovljivo energijo, upravljanje z energijo in socialne inovacije. Prijavite se na naslovu https://ceesen.org in poiščite usposabljanje v vaši državi (platforma CEESEN je v 12 jezikih).

Naši dosežki


[ceesen_partners]