De ce să mă înscriu în CEESEN?

CEESEN (rețeaua de energie durabilă din Europa Centrală și de Est) este o rețea extinsă de organizații și persoane din guvern, cercetare, ONG-uri și întreprinderi cu cunoștințe și experiență profundă în următoarele domenii:
  • Politica energetică
  • Angajarea părților interesate
  • Susținere
  • Atragerea de fonduri
Platforma online a rețelei este locul în care toți membrii pot să se întâlnească cu viitorii parteneri, să caute oportunități de finanțare, să participe și să creeze cursuri de formare în domeniul lor de interes. Calitatea de membru în rețea este gratuită. Înregistrare aici.

Ce este PANEL 2050

PANEL 2050 este un proiect pentru o comunitate cu emisii reduse de carbon în Europa până în 2050, derulat de parteneri din 11 țări europene, finanțat din Programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020. Scopul principal al proiectului este de a sprijini comunitățile din Europa Centrală și de Est în procesul de transformare a economiilor în economii cu emisii reduse de carbon, cu sprijinul părților interesate locale. Rețeaua de energie durabilă din Europa Centrală și de Est (CEESEN) a fost creată în cadrul acestui proiect pentru a uni diferiți actori în domeniul energiei pentru a face față provocărilor dezvoltării durabile în țările CEE și post-sovietice.
Motto-ul nostru: Alăturați-vă comunității cu emisii reduse de carbon din Europa Centrală și de Est!
Foi de parcurs 2050
Foile de parcurs sunt căile practice care trebuie dezvoltate de fiecare regiune sau parte din comunitate a rețelei CEESEN pentru atingerea obiectivelor stabilite în Strategia energetică a Uniunii Europene până în 2050. Acestea vor fi însoțite de viziunile energetice strategice și de detaliile ghid pas cu pas pentru implementare - "Planurile de acțiune". Rolul CEESEN în acest proces este acela de a facilita cea mai largă implicare a părților interesate, creând astfel o cultură în comunitate pentru viitorul său energetic. Pentru a afla mai multe, înregistrați-vă la adresa https://ceesen.org și accesați toate instruirile, proiectele și documentele .
Lucrul cu stakeholderii în PANEL 2050
PANEL 2050 a dezvoltat un proces dedicat implicării părților interesate în procesul de planificare energetică pe termen lung. Metodologia din spatele procesului implică elementele comunicării, gestionării identității și promovării. Cu ajutorul echipei de experți a proiectului, partenerii proiectului au dezvoltat capacitatea de a se implica cu succes: cum să creeze și să mențină relații de afaceri de succes, să elaboreze mesajele corecte, să creeze un mediu de lucru inspirat pentru întâlnirile reciproce etc. rețeaua CEESEN și procesul de angajare a părților interesate, înregistrați-vă la conferința Conferința pentru Energie în Europa de Est 2017 sau contactați partener de proiect în țara dvs.
Sprijin pentru fruntași
PANEL 2050 sprijină părțile interesate locale să devină lideri în procesul de tranziție a energiei în comunitatea lor sau, cu alte cuvinte, să devină "precursori". Oamenii și organizațiile care manifestă un interes deosebit față de subiectele legate de energia și transportul durabil sunt ajutate cu ghiduri și cursuri de instruire, în timp ce rețeaua CEESEN le oferă un loc de conectare cu alții. Căutați mai multe informații la: https://ceesen.org
Instruiri
Începând cu octombrie 2017, PANEL 2050 oferă o serie de programe de formare la nivel local pentru a crește capacitatea de a fi lider. Programul este axat pe promovarea energiei durabile și include patru elemente majore: advocacy și elaborarea politicilor, energia regenerabilă, managementul energiei și inovațiile sociale. Înregistrați-vă la adresa https://ceesen.org și găsiți cursuri de instruire în țara dvs. (platforma CEESEN este în 12 limbi).

Realizările noastre