Kāpēc man jāpievienojas CEESEN?

CEESEN (Zema oglekļa kopiena Centrālajā un Austrumeiropā) ir plašs tīklojums, kas apvieno valsts iestāžu, pašvaldību, pētniecības, nevalstisko un citu organizāciju pārstāvjus, uzņēmējus un privātpersonas, kuriem piemīt zināšanas un pieredze šādās jomās:
  • Enerģētikas politika
  • Ieinteresēto pušu iesaiste
  • Interešu pārstāvniecība
  • Finansējuma piesaiste
Kopienas tiešsaistes platforma ir vieta, kur tās dalībnieki var satikt savus potenciālos sadarbības partnerus, uzzināt par finansējuma piesaistes iespējām, piedalīties un organizēt apmācības, atbilstoši savām interesēm. Dalība šajā kopienā ir bezmaksas. Reģistrēties šeit.

Kas ir PANEL 2050?

PANEL 2050 ir Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programma finansēts projekts pārejai uz zema oglekļa emisiju sabiedrību līdz 2050. gadam, kurā apvienojušies partneri no 11 Eiropas valstīm. Galvenais projekta PANEL 2050 mērķis ir atbalstīt Centrālās un Austrumeiropas kopienas (un sabiedrību) pārejā uz zema oglekļa ekonomiku, procesā izmantojot vietējos līderus. Projekta PANEL 2050 ietvaros tika izveidota platforma Zema oglekļa kopiena Centrālajā un Austrumeiropā (CEESEN). CEESEN mērķis ir apvienot dažādu reģionā esošu energosaimniecību iesaistītās personas, lai risinātu izaicinājumus ceļā uz ilgtspējīgu attīstību Centrālajā un Austrumeiropā, un pēc - padomju valstīs.
Mūsu moto: Pievienojies zema oglekļa kopienai Centrālajā un Austrumeiropā!
Ceļvedis 2050
Katram CEESEN tīklojuma reģionam vai kopienai ir jāizstrādā praktisks ceļvedis, kas palīdzētu sasniegt mērķus, kas noteikti Eiropas Savienības Enerģētikas stratēģijā 2050. gadam. Ceļvedi papildinās "Ilgtspējīgas enerģētikas vīzija" un detalizēti izstrādātas vadlīnijas energopārvaldības pasākumu īstenošanai - "Rīcības plāns". CEESEN loma šajā procesā ir apvienot pēc iespējas vairāk ieinteresētās puses un radīt vienotu kopienu ilgtspējīgai enerģētikas nākotnei. Lai uzzinātu vairāk, reģistrējies https://ceesen.org un piekļūsti visām apmācībām, projektiem un dokumentiem.
Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm projektā PANEL 2050
PANEL 2050 ietvaros tika izstrādāta metodoloģija, kas ietver komunikācijas elementus, identitātes pārvaldību un tās veicināšanu ieinteresēto pušu iesaistīšanai ilgtermiņa enerģētikas plānošanas procesā. Kopā ar PANEL 2050 ekspertu komandu projekta partneri ir pilnveidojuši savas prasmes veiksmīgas sadarbības veidošanā: kā veidot un saglabāt veiksmīgas biznesa attiecības, kā izstrādāt vispiemērotāko vēstījumu, kā radīt iedvesmojošu darba vidi tikšanās reizēm utt. Lai kļūtu par daļu no CEESEN tīklojuma un ieinteresēto pušu iesaistes procesa, reģistrējies Centrālās un Austrumeiropas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem konference 2017 vai sazinies ar projekta partneri savā valstī.
Atbalsts ilgtspējīgas enerģētikas vīzijas vēstnešiem
PANEL 2050 sniedz atbalstu ieinteresētajām pusēm, lai tie kļūtu par līderiem un ilgtspējīgas enerģētikas vīzijas vēstnešiem pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem. Personām un organizācijām ar augstu interesi ilgtspējīgā enerģētikā un transporta jomā tiek piedāvātas rokasgrāmatas un apmacības, un CEESEN platforma sniedz iespēju sazināties vienam ar otru. Uzzini vairāk: https://ceesen.org
Mācības
Kopš 2017. gada oktobra PANEL 2050 nodrošina vairākas mācību programmas ar mērķi paaugstināt ilgtspējīgas enerģētikas vīzijas vēstnešu zināšanas. Programma koncentrējas uz ilgtspējīgu energoresursu izmantošanas veicināšanu, ietverot četrus galvenos pamatelementus: interešu aizstāvība un politikas veidošana, atjaunojamie energoresursi, energoresursu pārvaldība un sociālās inovācijas. Piesakies šeit: https://ceesen.org un uzzini par mācībām savā valstī (CEESEN platforma ir 12 valodās)

Mūsu sasniegumi