Miks peaks CEESEN võrgustikuga liituma?

CEESEN (Kesk- ja ida-euroopa säästva energia võrgustik) on ulatuslik teadlaste, poliitikute, vabaühenduste ja ettevõtjate võrgustik, mis koondab teadmisi järgnevatel teemadel:
  • energiapoliitika
  • Sihtrühmade kaasamine
  • Toetamine
  • rahastamine
Võrgustiku online-keskkond võimaldab leida omale huvipakkuvas valdkonnas uusi partnereid, rahastamisvõimalusi, lisaks luua ja osaleda koolitustel. Võrgustikuga liitumine on tasuta. Registreeru siin.

Mida PANEL2050 endast kujutab?

PANEL 2050 on European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme rahastatud madala süsiniku-sisaldusega majandusele ülemineku projekt, kuhu on kaasatud partnerid 11 EL riigist. Peamine eesmärk on toetada kesk- ja ida-euroopa kogukondi kohalike huvigruppide kaasabil madala süsinikusisaldusega majandusele üleminekul. Kesk- ja ida-euroopa säästva energia võrgustik (CEESEN) loodi käesoleva projekti raames, et liita erinevad energiasiirde protessi osalised, kes seisavad silmitsi säästva energeetika väljakutsetega kesk- ja ida- euroopa ning endistes nõukogude liidu liikmesriikides.
Meie moto: Liitu kesk- ja ida-euroopa madala süsinikusisaldusega kogukonnaga!
Teekaardid 2050. aastani
Teekaardid kujutavad endast iga CEESENi võrgustiku kogukonna või regiooni jaoks koostatud praktilist juhist täitmaks Euroopa Liidu energiastrateegia aastani 2050 eesmärke. Neile lisaks koostatakse detailsemad "energia visioonid" ning täpsed tegevusjuhised - energia teekaardid. CEESENi roll selles protsessis on soodustada võimalikult laia huvigruppide kaasamist, aidates kaasa kogukondades oma energiatuleviku ohjade enda kätte võtmisele. Selleks, et rohkem teada saada, registreeri end liikmeks https://ceesen.org ning saa osa meie võrgustiku koolitustest, projektidest ja infovahetusest.
Tööta koos teiste huvigruppidega PANEL2050 projektis
PANEL2050 projekti raames töötatakse välja metoodiline lähenemine huvigruppide kaasamiseks pikaajalisse energiamajanduse juhtimisse. Metoodika hõlmab suhtlemise, huviliste juhtimise ja toetamise elemente. Tänu projekti kaasatud ekspertidele on projekti partnerid omandanud efektiivse kaasamisprotsessi oskused: kuidas luua ja hoida edukalt ärisuhteid, luua mõtestatud sõnumeid, tekitada inspireerivat töökeskkonda ühistel koosolekutel jpm. Selleks, et liituda CEESEN võrgustikuga ning saada osa huvigruppide kaasamise protsessist, registreeri end CEE Energy Transition 2017 Conference või võta ühendust project partner oma riigis.
Eestvedajate toetamine
PANEL2050 toetab kohalikke huvigruppe oma piirkonna energiamajanduse eestvedajateks muutumises. Üksikisikud ja asutused, kellel on kõrgendatud huvi säästva energeetika ja transpordi teemade vastu, saavad osa koolitustest ja spetsiaalsest käsiraamatust, lisaks võimaldab CEESEN võrgustik neil teiste naaberriikide liikmetega kontakti saada. Rohkem infot leiab: https://ceesen.org
Koolitused
Alates 2017. aasta oktoobrist pakume PANEL2050 projekti raames kohalikke koolitusi, et täiendada meie energiasektori huvigruppide oskusi. Koolitusprogramm keskendub säästva energeetika propageerimisele ning hõlmab nelja peamist teemagruppi: seadusloome, taastuvenergia, energiamajanduse juhtimine ja ühiskondlik innovatsioon. Registreeri end https://ceesen.org ning uuri infot oma piirkonnas pakutavate koolituste kohta (CEESENi online-keskkond on 12 eri keeles).

Meie saavutused