Proč se připojit?

CEESEN je síť organizací a jednotlivců z různých sfér, které se zabývají:
  • Energetikou
  • Aktivizací místních aktérů
  • Právní
  • Financováním
On-line platforma je prostředí pro setkávání budoucích partnerů, získávání informací o dotačních příležitostech, konaných akcích a relevantních informací. Členství je zdarma. Registrace zde.

Co je PANEL 2050?

PANEL 2050 je iniciativa 11 partnerů podpořená programem H2020, která se zaměřuje na podporu aktérů lokální úrovně při energetické transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku. Platforma CEESEN si klade za úkol sjednotit aktéry, které čelí stejným výzvám v postsovětských zemích.
Naše motto: Připoje se k nízkouhlíkové komunitě střední a východní Evropy!
Roadmapy 2050
Praktické návody ve formě tzv. "roadmap", které mají pomoci splnit cíle nastavené v energetické strategii EU pro rok 2050, vyvíjí každý region nebo komunita, která je součástí sítě CEESEN. Tyto roadmapy budou doplněny o tzv. akční plány, které popisují detailní kroky implementace. Role platformy CEESEN v tomto ohledu je významná především pro sdílení a aktivitizaci jednotlivých účastníků.
Připoj se k týmu místních aktérů v rámci PANEL 2050
PANEL 2050 navrhl speciální postup pro aktivizaci místních aktérů v rámci dlouhodobé plánování v energetice včetně podpůrných komunikačních nástrojů a technik. Pokud se chcete stát součástí naší sítě, registrujte se:
Podpora forerunnerů
PANEL 2050 podporuje ambice místních aktérů, aby se stali tahouny (tzv. forerunner) v energetické transformaci své komunity.
Školení
Od října 2017 se partneři projektu zaměřují na vzdělávací aktivity na místní úrovni za účelem zvýšení kapacit forerunnerů. Vzdělávání je zaměřeno na obnovitelné zdroje, energetický management, sociální inovace a tvorbu strategií.

Naše výsledky