Hradecký venkovk SECAP souhrn

19.600 (2000)
410 km2
2010: 62.286t
2030: 31.371t

SECAP byl zpracován pro region Hradecký venkov, který zahrnuje 38 malých obcí, každá s vlastní samosprávou Celá oblast se nachází západně od města Hradec Králové v Královéhradeckém kraji v nadmořské výšce mezi 280-320 m.n.m. Region je charakteristický svým zemědělským charakterem a malebnou krajinou s poli, loukami a lesy.

Snižování emisí

Jednotlivé obce v rámci regionu Hradecký venkov plánují uskutečnit celou řadu opatření na budovách, která vlastním. Mezi největší identifikované příležitosti snížit spotřebu energie jsou rekonstrukce mateřských škol v obci Neděliště, v obci Číbuz. Dalším velkým projektem je rekonstrukce školy v obci Mžany a též školy v obci Libčany. V obci Hoříněves je možné ušetřit až 310 MWh ročně zateplením a rekonstrukcí 4 bytových domů. Celkově obce na 44 budovách mohou vybudovat fotovoltaické elektrárny s celkovou roční produkcí elektřiny 1200 MWh.  Podobné množství elektřiny mohou obce ušetřit modernizací veřejného osvětlení a přechodem na  technologii LED. Velký podíl na spotřebě energie na území regionu mají domácnosti, bydleních převážně v rodinných domech. Pro ty je uvažováno zřízení informačního střediska a kampaně, která by jim pomohla zlepšit přístup k dotačním programům zaměřeným na zateplování a obnovitelnými zdroji. Tato opatření též mohou pomoci proti energetické chudobě a můžou pomoci s praktickým rozvojem komunitní energetiky.

Adaptace na změnu klimatu

Na základě analýzy rizik a zranitelností byla jako nejpravděpodobnější rizika vyhodnocena rizika spojena se zvyšováním teplot a rizika spojená s přívalovými dešti, povodněmi a záplavami. V oblasti vysokých teplot vzduchu a přehřívání jsou zranitelnými částmi spíše více zastavěné části obcí. Ve specificky členěném terénu je také významné riziko přívalových povodní.  Mezi vybraná opatření patří specifická protipovodňová opatření, stínící prvky a revitalizace dětských hřišť a revitalizace koupaliště a rybníků.


The SECAP was created by ENVIROS and supported by CEESEU project.


The entire document is available on the link below in Romanian language.

https://ceesen.org/document/secap-hradecky-venkov-czech-republic/

The SECAP was implemented with the support of the CEESEU project. The CEESEU project received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement GA: 892270.
Disclaimer: The author of this content is solely responsible for its content, which does not necessarily reflect the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission is responsible for any use that may be made of this content.