floor-plan-1474454_1280
Obveščamo vas, da je odprt javni razpis: PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA OBMEJNEM PROBLEMSKEM OBMOČJU na voljo so nepovratna Kohezijska sredstva. Razpis, ki ga je objavilo  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odprt do 10.8.2018, najdete ga na spletnem naslovu : http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153 […]

Javni razpis: PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S ...bulb-2368396_1280
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje podnebnim spremembam sta ključna izziva 21. stoletja. V središču teh izzivov je vprašanje energije – natančneje, naše splošne porabe energije in odvisnosti od fosilnih goriv. Da bi uspešno omejili globalno segrevanje, je nujno, da se energija po vsem svetu uporablja učinkovito ter da se za transport, ogrevanje in hlajenje uporablja […]

Energija in podnebne spremembealternative-21862_1280
Vlaganje v čisto energijo mora biti tesno povezano z energetsko učinkovitostjo in zmanjšano porabo energije. Inovativne rešitve lahko korenito spremenijo načine naše proizvodnje, shranjevanja, prenosa in uporabe energije. Prehod s fosilnih goriv na čisto energijo iz obnovljivih virov bi lahko kratkoročno vplival na skupnosti, ki so odvisne od fosilnih goriv. Čista energija lahko z usmerjanjem […]

Uresničevanje prehoda na čisto energijo iz obnovljivih virovphotovoltaic-2138992_1280
Subvencionirana proizvodnja električne energije 3864 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v letu 2017 znašala 944,9 GWh, kar je 6 % manj kot leta 2016. Skupaj je bilo v letu 2017 za podpore izplačanih 143,5 mio EUR, kar je 2 % manj kot leta 2016. Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo […]

V letu 2017 subvencioniranih 945 GWh elekrične energije iz podporne ...amsterdam-916561_1280
Na evropskih cestah se dogajajo tihe spremembe. V Evropi naj bi se povečala uporaba električnih vozil. Ta premik bi lahko pomagal tlakovati pot k bolj zelenemu sistemu cestnega prometa, vendar bi lahko pomenil tudi izzive v smislu zadovoljevanja potreb po energiji in vlaganj v ustrezno infrastrukturo. Če lahko sodimo po vsakoletnih avtomobilskih razstavah, so akumulatorska […]

Vožnja v električno prihodnost?energy-1322810_1920
Vlada določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije   Cilj energetske politike RS je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način, prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. S tem bi zagotovili spodbudno okolje za gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter sprejemljive energetske […]

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJEelectricity-3302094_1280
Decentralizacija elektroenergetskega sistema pomeni, da velike naložbe v omrežje ne bodo potrebne, pravi Chris Goodall, glavni govornik na letošnjih Dnevih energetikov. Chris Goodall, britanski predavatelj in poslovnež, je na Dnevih energetikov govoril o štirih procesih v energetiki: elektrifikaciji, razogljičenju, decentralizaciji in digitalizaciji. Gospod Goodall, pravite, da bo razogljičenje drag proces. Lahko bo drag. Odvisno, v […]

Umetna inteligenca se med obnovljivimi viri dobro znajdeslika5
PREMAKNI PORABO je del širšega, 3-letnega slovensko–japonskega projekta pametnih omrežij in pametnih skupnosti (Projekt NEDO), v katerem so osnovni partnerji NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES.  Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta ima Elektro Maribor, kot izvajalec nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. V lokalnem okolju sodelujeta tehnološko podjetje TECES in LEA […]

PREMAKNI PORABOnaslovna-slika
PRAGA 19. in 20. oktober OZADJE Države članice EU se vztrajno premikajo k nizkoogljičnemu gospodarstvu. V smislu emisij toplogrednih plinov, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, je Evropa na pravi poti doseči ali celo preseči zastavljene cilje do leta 2020. Energetski prehod v Srednji in Vzhodni Evropi nekoliko zaostaja za povprečjem EU kar pa državam […]

CEESEN KONFERENCA