Teme: Lokalno, Energija, Zagovorništvo, Učenje, Načrtovanje, Politika
Summary
LEA Spodnje Podravje je v sklopu projekta PANEL 2050 in mreže CEESEN izvedla 3 usposabljanja za svoje deležnike. Na usposabljanjih so bile obravnavane naslednje teme: analiza politik, programi financiranja, priprava projektov, energetsko načrtovanje in tehnologije OVE. Poročilo opravljenih usposabljanj je na voljo tukaj: ceesen_trainings_slovenia-si-verzija.

PANEL 2050 – Poročilo regionalnih usposabljanj – SLOVENIJATeme: Lokalno, Energija, Načrtovanje
Summary
LEA Spodnje Podravje je 11. aprila 2018 izvedlo usposabljanje na temo energetskega načrtovanja. Namen usposabljanja je bil zagotoviti našim najpomembnejšim deležnikom (forunerjem) znanje s področja energetskega načrtovanja. Na usposabljanju so se deležniki seznanili z regionalnim energetskim konceptom, ki je bil razvit v okviru  projekta PANEL 2050 in služi kot osnova za razvoj energetske vizije. Udeleženci […]

PANEL 2050 Regionalno usposabljanje v Ptuju, 11.04.2018Teme: Lokalno, Energija, Okolje, Načrtovanje
Summary
Leta 2050 bo Podravje pametna regija, ki maksimalno in trajnostno izkorišča lokalne razpoložljive obnovljive vire energije, proizvaja energijo z inovativno tehnologijo in ga distribuira preko aktivnih omrežij. Ljudje v Podravju živijo v čistem in zdravem okolju. ceesen-vision_podravje

Energetska vizija – PODRAVJETeme: Lokalno, Občina, Energija, Okolje, Načrtovanje
Summary
Regionalni energetski profil je bil pripravljen, da bi bolje razumeli status quo v zvezi z energijo v Podravju, analizirali prednosti in izzive v zvezi s prehodom na nizkoogljično skupnost. Ta energetski profil predstavlja podlago za pripravo regionalnega energetskega načrta in s tem povezanih akcijskih načrtov ter bo bistvenega pomena pri komunikaciji z regionalnimi deležniki. regionalni-energetski-profil-podravje-slovenija

Regionalni energetski profil – PODRAVJE