Regionalni energetski profil – PODRAVJE


Summary

Regionalni energetski profil je bil pripravljen, da bi bolje razumeli status quo v zvezi z energijo v Podravju, analizirali prednosti in izzive v zvezi s prehodom na nizkoogljično skupnost.

Ta energetski profil predstavlja podlago za pripravo regionalnega energetskega načrta in s tem povezanih akcijskih načrtov ter bo bistvenega pomena pri komunikaciji z regionalnimi deležniki.

regionalni-energetski-profil-podravje-slovenija