PANEL 2050 – Poročilo regionalnih usposabljanj – SLOVENIJA


Summary

LEA Spodnje Podravje je v sklopu projekta PANEL 2050 in mreže CEESEN izvedla 3 usposabljanja za svoje deležnike. Na usposabljanjih so bile obravnavane naslednje teme: analiza politik, programi financiranja, priprava projektov, energetsko načrtovanje in tehnologije OVE.

Poročilo opravljenih usposabljanj je na voljo tukaj: ceesen_trainings_slovenia-si-verzija.