peculiar


Przedstawienie partnerów projektu

Nazwa osoby indywidualnej w języku ojczystym
Nazwa osoby indywidualnej w języku angielskim

peculiar

Skrót osoby indywidualnej
Typ

Globalny, Lokalny

Temat

Energia, Ekonomia

Aktywność

Polityka, Uczenie się

Adres / Kontakt

Państwo

Inne kraje

Ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto
Strona internetowa
Telefon

Osoba kontaktowa

Imię i nazwisko
Adres mailowy
Telefon

Doświadczenia partnerów

Jakie są kompetencje i doświadczenie organizacji w tematach powiązanych z projektem? Jaki jest główny cel organizacji?

Podwyższanie samoświadomości i tworzenie kompleksowych stron z informacjami nt. zdrowia. http://choroby-prostaty.pl/

Regionalne dane/statystyki energetyczne, opis sytuacji w regionie