katri


Przedstawienie partnerów projektu

Nazwa osoby indywidualnej w języku ojczystym
Nazwa osoby indywidualnej w języku angielskim

Katri

Skrót osoby indywidualnej
Typ

Globalny, Lokalny

Temat

Energia, Społeczeństwo

Aktywność

Polityka, Uczenie się

Adres / Kontakt

Państwo

Inne kraje

Ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto
Strona internetowa
Telefon

Osoba kontaktowa

Imię i nazwisko
Adres mailowy
Telefon

Doświadczenia partnerów

Jakie są kompetencje i doświadczenie organizacji w tematach powiązanych z projektem? Jaki jest główny cel organizacji?

Główny cel organizacji to propagowanie wśród młodzieży efektywnych metod uczenia się.

Wszystko co trzeba wiedzieć o bólu kości

Regionalne dane/statystyki energetyczne, opis sytuacji w regionie