istrefa


Przedstawienie partnerów projektu

Nazwa osoby indywidualnej w języku ojczystym
Nazwa osoby indywidualnej w języku angielskim

Jacek

Skrót osoby indywidualnej
Typ

Globalny

Temat

Energia

Aktywność

Polityka

Adres / Kontakt

Państwo

Inne kraje

Ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto
Strona internetowa
Telefon

Osoba kontaktowa

Imię i nazwisko
Adres mailowy
Telefon

Doświadczenia partnerów

Jakie są kompetencje i doświadczenie organizacji w tematach powiązanych z projektem? Jaki jest główny cel organizacji?

Zdobycie nowych członków!

Regionalne dane/statystyki energetyczne, opis sytuacji w regionie