dakva


Przedstawienie partnerów projektu

Nazwa organizacji w języku ojczystym
Nazwa organizacji w języku angielskim

Noulsen

Skrót nazwy organizacji
Typ

Globalny

Temat

Energia

Aktywność

Polityka

Adres / Kontakt

Państwo

Inne kraje

Ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto
Strona internetowa
Telefon

Osoba kontaktowa

Imię i nazwisko
Adres mailowy
Telefon

Doświadczenia partnerów

Jakie są kompetencje i doświadczenie organizacji w tematach powiązanych z projektem? Jaki jest główny cel organizacji?

http://wylecz-lysienie.pl/

Regionalne dane/statystyki energetyczne, opis sytuacji w regionie

http://wylecz-lysienie.pl/