Polityka cookies


Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Jak używamy plików cookie?

Strona używa cookies głównie:
  • Do autentykacji użytkowników i ochrony ich danych przed nieupoważnionym dostępem
  • Do zapamiętania zgody na użycie plików cookie.
  • Do zbierania informacji o użyciu strony, np. które strony są najczęściej odwiedzane i czy ich przeglądanie nie powoduje błędów oraz jak często pobierana jest poszczególna zawartość.
Strona używa sesyjnych plików cookie oraz trwałych plików cookie:
  • sesyjny cookie to plik cookie, który jest automatycznie kasowany po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Np. informacje autoryzacyjne są zapamiętywane w sesyjnych plikach cookie.
  • trwały cookie to cookie, który pozostaje w pamięci urządzenia, do zdefiniowanego w nim czasu wygaśnięcia (mogą to być minuty, dni lub lata) lub do czasu usunięcia cookie przez użytkownika. Stałe cookie mogą być używane do zbierania informacji na temat zachowania użytkownika i preferencjach. Np. zgoda na użycie plików cookie jest zapisana w trwałym cookie.
Cookie stron trzecich:
  • Strona używa funkcjonalności publikacji informacji na portalach Facebook lub Twitter. Jeśli użytkownik użyje tej funkcjonalności, to na urządzeniu użytkownika mogą zostać zapisane pliki cookie związane z publikowaną zawartością oraz informacjami o koncie użytkownika na portalach Facebook lub Twitter. Te pliki cookie nie są kontrolowane przez nas i nie bierzemy odpowiedzialności za informacje uzyskiwane z oparciu o nie.
  • Strona używa funkcjonalności Google Maps API co powoduje zapisanie dodatkowych plików cookie na urządzeniu użytkownika związanych z zawartością przeglądanych map. Te pliki cookie nie są kontrolowane przez nas i nie bierzemy odpowiedzialności za informacje uzyskiwane z oparciu o nie.
Możesz wycofać zgodę na użycie plików cookie usuwając lub blokując cookie w przeglądarce. Jednakże może mieć do wpływ na brak możliwości używania strony.

Jak kontrolować pliki cookie

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.