Metodyka pozyskiwania interesariuszy Platformy


Type:Prezentacja
Edytor:Żaneta Latarowska
Rok wydania:2017
Ilość stron:15
Tematy:CEE, Społeczeństwo, Uczenie się, Polityka
Summary

Prezentacja w języku angielskim ukazująca metodykę Partnerów Konsorcjum w pozyskiwaniu nowych użytkowników Platformy CEESEN