Во овој дел можете да ги погледнете обуките кои се доставуваат од страна на партнерите во CEESEN мрежата или да понудите ваши сопствени обуки. Некои од темите кои можат да го привлечат вашиот интерес вклучуваат: застапување; креирање политики; обновлива енергија; енергетски менаџмент; социјални иновации и прибирање средства (fundraising).

dsc04350
Дата/Време: 2017-12-20 9:30 - 3:30 Локација: Куманово – Ресторан Грација Учител: Balkan Development Solutions BDS Ltd. Јазик: Македонски Теми: Енергија, Учење, Планирање Документи: 0 Регистриран: 0 учесници Контакти: Е-мејл Summary Обука за мапирање на енергетската транзиција се одржа во Куманово “Вовед во мапирање на енергетска транзиција“ беше насловена втората обука, која ја организираше Центарот за развој на Североисточниот плански регион и консултанската фирма Балкан […]

РАБОТИЛНИЦА 2: ВОВЕД ВО МАПИРАЊЕТО НА ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА (Energy ...


РАБОТИЛНИЦА 1: АНГАЖИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ И НИВНА МОТИВАЦИЈА
Дата/Време: 2017-10-06 9:30 - 3:00 Локација: Сала за состаноци на Советот на општина Куманово (ЦР на СИПР) Учител: Balkan Development Solutions BDS Ltd. Јазик: Македонски Теми: Енергија, Учење Документи: 0 Регистриран: 0 учесници Контакти: Е-мејл Summary Североисточниот плански регион е дел од голем европски проект за енергетскo лидерство, кој предвидува изработка на стратегија за искористување на енергетскиот потенцијал и обновливите извори на енергија. Во […]

РАБОТИЛНИЦА 1-Севeроисточен регион дел од европски проект за енергетско лидерство


30124092_10157012621416037_129665728386170880_n
Дата/Време: 2018-03-07 10:30 - 3:30 Локација: Куманово – Ресторан Грација Учител: Balkan Development Solutions BDS Ltd. Јазик: Македонски Теми: Општина, Енергија, Учење, Планирање, Настава Документи: 0 Регистриран: 0 учесници Контакти: Е-мејл Summary Работилницата на тема “Говорење во јавност и комуникација со медиумите и политичарите“ – идентификување, планирање и воспоставување на комуникација во процесот на енергетска транзиција. Ние како конзорциум на проектот PANEL 2050 и […]

РАБОТИЛНИЦА 3: “Говорење во јавност и комуникација со медиумите и ...dsc04846
Дата/Време: 2018-06-13 9:30 - 4:15 Локација: Сала за состаноци на Советот на општина Куманово (ЦР на СИПР) Учител: Balkan Development Solutions BDS Ltd. Јазик: Англиски и македонски Теми: ЦИЕ, Општина, Енергија, Учење, Планирање, Настава Документи: 0 Регистриран: 0 учесници Контакти: Е-мејл Summary БДС ја организираше петтата обука на тема “Процес на развој на Регионална енергетска мапа 2050 и Анализа на Политики” на 13 јуни […]

РАБОТИЛНИЦА 5 – “Процес на развој на Регионална енергетска мапа ...


dsc04771
Дата/Време: 2018-06-12 9:30 - 4:00 Локација: Куманово – Ресторан Грација Учител: Balkan Development Solutions BDS Ltd. Јазик:  Теми: ЦИЕ, Општина, Енергија, Учење, Планирање, Настава Документи: 0 Регистриран: 0 учесници Контакти: Е-мејл Summary На 12 јуни 2018 година, БДС ја организираше четвртата работилница на тема “ЕУ Прибирање на средства и Припрема на проекти“ во Хотел “Грација” на Општина Куманово (Центар за Североисточен Плански Регион). […]

РАБОТИЛНИЦА 4 – “ЕУ Прибирање на средства и Припрема на ...


20180614_101641
Дата/Време: 2018-06-14 9:30 - 3:30 Локација: Куманово – Ресторан Грација Учител: Balkan Development Solutions BDS Ltd. Јазик:  Теми: ЦИЕ, Општина, Енергија, Учење, Планирање, Настава Документи: 0 Регистриран: 0 учесници Контакти: Е-мејл Summary БДС ја организираше шестата обука на тема “Развој на Регионална енергетска мапа 2050 за СИПР и Акционо планирање” на 14 јуни 2018 година во Хотел Грација, Куманово. Бројот на учесници беше […]

РАБОТИЛНИЦА 6 – “Развој на Регионална енергетска мапа 2050 за ...