20170628_222241
Summary
Jūnija beigās Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību par energopārvaldību atbildīgie speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemi, lai iepazītos ar Liepājas pilsētas pašvaldības pieredzi energopārvaldības sistēmas ISO 50001 ieviešanā, t.sk. par energopārvaldības plāna izstrādi un ieviešanas gaitu, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti. Tika iepazīta Liepājas pilsētas pašvaldības pieeja un uzkrātās zināšanas par daudzdzīvokļu […]

PREZENTĀCIJAS “Energopārvaldība Vidzemē” 28.-30.06.2017, Liepājas/Jelgavas pieredzes apmaiņas brauciens"Energopārvaldība Vidzemē", 2.nodarbība Cesvainē
Summary
Esiet laipni aicināti iepazīties ar "Energopārvaldība Vidzemē" 2.nodarbības materiāliem. Šoreiz runājām par datu apkopošanu un datu bāzes izveidi - kāda ir to nozīme energoplāna izstrādē, kādi ir datu veidi, kādas ir datu apkopošanas metodes, kas ir datu validitāte, kā arī - kad, ko un kā mērīt, u.c. temati. Savukārt SIA Ekodoma pārstāvis stāstīja par to, kāpēc energopārvaldnieks nepieciešams, kurās pašvaldībās Latvijās energopārvaldnieki jau ir nozīmēti un Daugavpils pašvaldības pieredze. Tāpat klātesošie varēja iepazīties ar enerģijas monitoringa platformu pašvaldībām.  

PREZENTĀCIJAS “Energopārvaldība Vidzemē”, 2.nodarbība 31.05.2017/Cesvainemeeting-ceesen
Summary
Pirmajā mācību reizē, klātesošie izvēlējās sev ērtākos mēnešus, lai uzņemtu pie sevis visus mācību dalībniekus un pastāstītu par savu energosaimniecību! Joprojām ir iespēja pieteikties uz brīvajiem datumiem! Uz tikšanos! Saraksts ar mācību norises vietām 18 mēnešu garumā (.pdf)

Mācību “Energopārvaldība Vidzemē” norises vietas

Summary
SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS Energopārvaldība pašvaldībās – ieguldījums Latvijas un ES energoefektivitātes politikas īstenošanā, A.Pētersone, Ekonomikas ministrija Esošā energosaimniecība. Kas tas ir un kā to aprakstīt. Dzintars Jaunzems, projekta PANEL 2050 eksperts. Rīgas Tehniskā Universitāte. Energopārvaldība Vidzemē. Aija Rūse, projekta PANEL2050 projekta vadītāja. Vidzemes plānošanas reģions. Pašvaldību iesaiste energoresursu izmantošanas plānošanā: pieejas un risinājumi. Daina Indriksone. Biedrība […]

“Energopārvaldība Vidzemē”, 1.nodarbība 20.04.2017/Smiltene