dav

PREZENTĀCIJAS: Energopārvaldība Vidzemē rudens aktualitātes, Liepa 10.09.2018.


Summary

Pirmdien, 10. septembrī, Liepas pagasta pārvaldē pulcējās Vidzemes pašvaldību pārstāvji, energopārvaldnieki un ēku apsaimniekotāji, lai kopā ar Vidzemes plānošanas reģionu iesāktu jauno rudens cēlienu Energopārvaldībai Vidzemē. Tikšanās laikā uzmanība tika vērsta uz esošajiem projektiem Vidzemes plānošanas reģionā, kā arī projektiem pašvaldībās un to plānotajām aktivitātēm no šī gada septembra līdz decembrim.

Tik tikko augustā noslēdzās Vidzemes plānošanas reģiona projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” (SEC), kura mērķis bija  paaugstināt zināšanas par enerģijas patēriņu ikdienā un uzlabot enerģijas taupīšanu Latvijas un Igaunijas mājsaimniecībās un kopienās, kā arī veicināt izpratni par energoresursu efektīvu izmantošanu skolēnu un skolotāju vidū, apmācībā izmantojot interaktīvas «mācīties darot» mācību metodes.

Par projekta “Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās” (Act Now) īstenošanu Gulbenes novadā pastāstīja Krišjānis Upāns. “Act Now” viens no sagaidāmajiem rezultātiem būs izstrādātas vadlīnijas “Ēku energoefektivitātes stratēģija”.

Jau pavisam drīzumā Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē tiks prezentēti izstrādātie dokumenti – Vidzemes plānošanas reģiona vīzija un Ceļa karte enerģētikas attīstības scenārijam uz 2050. gadu. Liepā pašvaldību pārstāvji dalījās savā pieredzē par enerģijas datu rādījumiem un to atbilstību reālajai situācijai. Kā piemērs tika minēti lielie uzņēmumi ar lielu elektroenerģijas patēriņu, kuru faktiskā atrašanās vieta ir novada teritorijā, bet reģistrētā adrese citā pilsētā/novadā.

Savukārt VPR īstenotajā projektā “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas Baltijas jūras reģionam” (LowTEMP) tiks izveidota mācību platforma par centralizēto siltumapgādi Baltijas jūras reģionā, novērtējot sistēmu ilgtspējību, uzņēmējdarbības modeļus un finansēšanas struktūras. Šobrīd VPR ievāc un analizē datus par siltumapgādi Vidzemē.

Tikšanās otrā daļa tika veltīta projektam “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (EFFECT4buildings). Pašvaldības tika aicinātas pieteikt savu ēku finanšu instrumentu testēšanai,ko vadīs Vidzemes plānošanas reģions un SIA “Ekodoma” eksperti.

Kritēriju ēku noteikšanai:

  • Ir pieejami vēsturiskie siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa dati par pēdējiem 3 gadiem;
  • Ēka turpmāk tiks izmantota tām pašām vajadzībām kā līdz šim;
  • Ēkas atbildīgajiem cilvēkiem (direktoram/-ei u.c.) un pašvaldībai ir motivācija rast risinājumu attiecīgajā ēkā;
  • Pašvaldībai ir paredzēti līdzekļi finansēšanas instrumenta izmantošanai.

VPR sniegtais atbalsts:

  • Konsultatīvais atbalsts (aprēķini, izvērtēšana);
  • Prasību iestrāde Tehniskajā specifikācijā/pasūtītāja prasībās;
  • Uzraudzība pie izbūves/montāžas;
  • Monitorings garantijas periodā – ja tas iekļaujas 1,5 gadā un cits nepieciešamais atbalsts gadījuma īpašniekam (case owner) , kas nodrošinās finanšu instrumenta integrēšanu konkrētās pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošanas procesā.

Projekta “EFFECT4buildings” vēl viens fokuss ir vērsts uz tehnoloģiju uzņēmumiem. Lai veicinātu savstarpējo dialogu starp ēku apsaimniekotājiem un tehnoloģiju uzņēmumiem, Vidzemes pašvaldību pārstāvji tika aicināti rezervēt savā kalendārā 30. oktobri, kad Tallinā notiks starptautiskais samits “GreenEST Summit 2018: Future for Buildings”. Vairāk uzziniet: https://www.tehnopol.ee/en/teaduspargi-tehnopol-rohekonverents-greenest-summit-2018-future-for-buildings/ 

Prezentācijas no tikšanās reizes Liepā, 10.09.2018.

Energopārvaldība Vidzemē rudens aktualitātes, VPR (.pdf)

Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība, Maija Rieksta (.pdf)

Act Now projekta aktivitātes Gulbenes novadā, Krišjānis Upāns (.pdf) (tiks papildināts)

Siltumapgādes datu analīze Vidzemes reģionā, Mārtiņš Kaļva (.pdf)

Vidzemes plānošanas reģiona vīzija un ceļa karte enerģētikas attīstības scenārijam uz 2050.gadu, Gaidis Klāvs (.pdf)

EFFECT4buildings projekta aktivitātes, Jānis Ikaunieks (.pdf)

Energoefektivitātes pakalpojuma līgums. Energoefektivitātes garantija pašvaldību ēku atjaunošanai, SIA Ekodoma (.pdf)

Jautājumiem: Aija Rūse, Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja, aija.ruse@vidzeme.lv, mob.t. 26400288