1

PREZENTĀCIJAS: “Energopārvaldība Vidzemē” 7. nodarbība 25.04.2018. Cēsis


Summary

Energoplānu esamība ir nozīmīga ēku apsaimniekotājiem, lai efektīvi un iedarbīgi panāktu enerģijas lietderīgu izmantošanu. Tieši tāpēc Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības un SIA “Vidzemes slimnīca” 25. aprīlī tikās Cēsīs, kur notika projekta “PANEL 2050” 7. nodarbība “Energopārvaldības sistēmas izveides pamatprincipi visām pašvaldības ēkām”. Kopā ar SIA “Ekodoma” ekspertu padomumiem darbs pie energoplānu izstrādes turpinās!

 

SIA “Ekodoma” prezentācijas:

Pašvaldības energopolitika. Mērķu izvirzīšana, rīcības plāni un prioritāro pasākumu izvirzīšana. SIA Ekodoma (.pdf)

Kompetence, informētība un komunikācija. Dokumentācija. Iepirkumi. SIA Ekodoma (.pdf)