img_6384_50

PREZENTĀCIJAS: “Energopārvaldība Vidzemē” 6. nodarbība 11.04.2018. Kocēni


Summary

Trešdien, 11. aprīlī, Kocēnos notika projekta “PANEL 2050” 6. nodarbība “Energopārvaldības sistēmas izveides pamatprincipi vienai pašvaldības ēkai”. Pašvaldības un SIA “Vidzemes slimnīca” kopā ar SIA “Ekodoma” un Vidzemes plānošanas reģionu turpināja izstrādāt savus energoplānus. Pirms mājas darbu prezentācijām un jauniem soļiem energoplāna rakstīšanā kopā ar Kocēnu novada domi devāmies ekskursijā uz Kocēnu katlumāju, kur siltumenerģijas ražošanu nodrošina šķeldas katls.

img_6384

Diena turpinājās ar pašvaldību un SIA “Vidzemes slimnīca” mājas darbu prezentācijām par enerģijas pārskatu vienai ēkai. Kopā ar SIA “Ekodoma” ekspertiem nodarbību dalībnieki dalījās grupās, lai trenētos energoefektivitātes rādītāju noteikšanā, kā arī lai mācītos, kā veikt enerģijas patēriņa datu monitoringu.

img_6418

SIA “Ekodoma” prezentācijas:

Enerģijas pārskats un energoefektivitātes indikatori. SIA Ekodoma (.pdf)

Darbības vadība. Monitorings. Mērķu izvirzīšana.SIA Ekodoma (.pdf)