img_6293

PREZENTĀCIJAS “Energopārvaldība Vidzemē” 5. nodarbība 28.03.2018.Priekuļi


Summary
Ir mazi novadi, ir lieli novadi, katram ir sava pieredze energoefektivitātes pasākumu īstenošanā. Jau šobrīd pašvaldības dara daudz, taču būtiski ir saprast, cik daudz enerģijas tērējam pašvaldību pārziņā esošajās ēkās un cik sistemātiski kontrolējam enerģijas patēriņa datus.

Trešdien, 28. martā, Priekuļos notika projekta “PANEL 2050” 5. nodarbība “Energopārvaldības sistēmas izveides un ieviešanas process pašvaldībā”. Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības un Vidzemes slimnīca turpina izstrādāt savus energoplānus SIA “Ekodoma” ekspertu vadībā.