Light bulb with drawing graph

PREZENTĀCIJAS: “Energopārvaldība Vidzemē” 29.09.2017./Rauna


Summary

Pēc vasaras pārtraukuma aktivitāšu kopuma „Energopārvaldība Vidzemē” aktuālais temats septembrī bija „Energoplānošana”. Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) pašvaldību un Vidzemes slimnīcas pārstāvji 29. septembrī tikās Raunā, lai papildinātu savas zināšanas par sadarbību ar iesaistītajām pusēm energoplānošanas procesā, paša energoplāna izstrādi un projekta pieteikumu rakstīšanu Eiropas mēroga programmām. Tā bija jau ceturtā aktivitāšu kopuma „Energopārvaldība Vidzemē” tikšanās reize, kas norisinājās projekta „PANEL2050” ietvaros.

Prezentācijas: 

Energopārvaldība Vidzemē, Aija Rūse, projekta “PANEL2050” vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions

Ieintereseto pušu iesaiste un to loma energoplānošanas procesā, Giorgi Davidovi, Johan Skytte Politisko pētījumu institūts, Tartu Universitāte (.pdf) (angļu valodā)

Energoplāns kā instruments esošās energosaimniecības attīstībai, tā saturs un darbības pamatprincipi, Dr.sc.ing Dzintars Jaunzems, VPR energoefektivitātes eksperts, Rīgas Tehniskās universitātes docents (.pdf)

ES projektu pieteikumu izstrāde, Hector Charles Pagan, Johan Skytte Politisko pētījumu institūts, Tartu Universitāte (.pdf)