socket-304983_1920

Energopārvaldības sistēmas ieviešana Latvijas pašvaldībās: no teorijas līdz praksei


Summary

Aicinām Jūs iepazīties ar pielikumā pievienoto publikāciju “Energopārvaldības sistēmas ieviešana Latvijas pašvaldībās: no teorijas līdz praksei”.

Šis raksts sastāv no literatūras analīzes un pašvaldību enerģijas patēriņa pašreizējās situācijas novērtējuma. Rakstā piedāvāta energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanas kārtība, kā arī dots ieskats EPS ieviešanas vadlīnijās un politikas instrumenta izveidē, tādējādi sekmējot EPS ieviešanu pilsētā un pašvaldībās Latvijā.

Energopārvaldības sistēmas ieviešana ir piemērots risinājums enerģijas ietaupījuma nodrošināšanai. Lai veiksmīgi īstenotu enerģijas pārvaldības sistēmu pašvaldībā, ir nepieciešams iegūt atbalstu no pašvaldības vadības, iesaistīt darbiniekus no dažādām struktūrvienībām, ir jāsamazina administrācijas process un jānodrošina regulāru sanāksmju un informācijas kampaņu organizēšana. Vairāk par EPS ieviešanu uzzināsi pielikumā!

Pētījuma publikācija latviešu valodā:

Beihmanis Kārlis un Rošā Marika Energopārvaldības sistēmas ieviešana Latvijas pašvaldībās no teorijas līdz praksei (.pdf)