20579_60a96dad0bb98940e3f43fc3d3b9495d

Svarbus balsavimas dėl Ignalinos AE uždarymo finansavimo


Lapkričio 21 d. Europos Parlamento (EP) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas (Industry, Research and Energy, ITRE) balsavimu pritarė EP paskirtosios pranešėjos Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo finansavimo klausimais Rebeccos Harms pasiūlymui dėl Ignalinos programos reglamento, kuriuo kitoje Europos Sąjungos (ES) daugiametėje finansinėje programoje IAE uždarymui siūloma skirti 780 mln. eurų – tiek, kiek ir prašo Lietuva.

ITRE komitetas balsų dauguma (61 prieš 2) pritarė EP Žaliųjų frakcijos atstovės R. Harms pranešime suformuotai nuomonei, kad IAE uždarymas – tai unikalus iššūkis visos Europos branduolinei saugai, todėl jos eksploatavimo nutraukimui 2020-2027 m. ES turėtų skirti 780 mln. eurų. Taip pat pritarta, kad dabartinis finansavimo lygis, kai ES finansuoja 86 proc. projektų vertės, o likusią dalį – Lietuva, yra optimalus ir turėtų išlikti ateityje.

„Nuosekli Europos Parlamento parama Lietuvos planuojamam Ignalinos AE uždarymo biudžetui rodo, kad einame teisingu derybiniu keliu. Tai patvirtino ir vakarykštis mano susitikimas su Europos Parlamento nariais. Su Europos Komisija taip pat palaikome nuolatinį dialogą ir tai duoda vis geresnį abipusį supratimą – galutinė Ignalinos AE uždarymo kaina nesikeičia ir dėl skaičių iš esmės sutariame“, – pažymi energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pasak ministro, dabar laukiantis darbas – suderinti finansų inžineriją, t. y. kaip geriau ES įsipareigojimus išdėstyti būsimuose ES daugiamečiuose biudžetuose, be to, šiuo klausimu dar bus reikalingas ir kitų ES valstybių narių pritarimas.

Be to, ITRE komiteto nuomone, Ignalinos programa turėtų prisidėti prie ilgalaikio IAE panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugojimo giluminiame atliekyne klausimo sprendimo. Todėl siūloma reglamente įtvirtinti galimybę ateityje į Ignalinos programą įtraukti giluminio atliekyno įrengimo veiklas ir prisidėti prie jų finansavimo.

Ignalinos programos reglamentu nustatomas ne tik ES skiriamas finansinis paketas po 2020 m., bet ir programos tikslai, finansavimo teikimo taisyklės. ITRE komiteto sprendimas dėl šio reglamento reiškia, kad baigtas procedūrų etapas ir nuomonė dėl reglamento perduodama balsavimui EP plenariniame posėdyje. EP nuomonė dėl Ignalinos programos reglamento yra patariamoji.

Lietuva toliau tęs aktyvias derybas su valstybėmis narėmis, kad 2021-2027 m. būtų užtikrintas reikiamas finansavimas suplanuotiems IAE eksploatavimo nutraukimo darbams nepertraukiamai tęsti ir nustatytos palankios šio finansavimo teikimo sąlygos.

LR Energetikos ministerijos informacija