Type: vizijaLeidėjas: IAE regiono plėtros agentūraIšleidimo data: 2018 m. birželisTemos: Šalies, Energija, Visuomenė, Propagavimas, Planavimas, Politika
Summary
Vizija Ignalinos AE regionas – regionas Rytų Aukštaitijoje (Lietuva), kuriame kuriasi energiją tausojantys inovatyvūs verslai, vystomas darnus turizmas bei ekologinis žemės ūkis.   lt_ceesen_vision_lt_ver_final

IAE regiono energetikos vizijaTemos: Energija, Planavimas
Summary
PANEL 2050 projektas siekia sukurti ilgalaikius ir plačiai taikomus tvarios energijos tinklus vietos (savivaldybės/bendruomenės) lygmeniu, kur suinteresuotosios šalys bendradarbiautų dėl vietos energetikos vizijos, strategijų ir veiksmų planų sukūrimo. Šių tinklų tikslas yra aktyviai veikti siekiant perėjimo prie mažai anglies dioksido išskiriančių bendruomenių 2050 metais. PANEL 2050 partnerystė teiks paramą kuriant pirmuosius sėkmingus vietos energetikos tinklus […]

IAE regiono energetikos profelis