IAE regiono energetikos profelis


Temos:Energija, Planavimas
Summary

PANEL 2050 projektas siekia sukurti ilgalaikius ir plačiai taikomus tvarios energijos tinklus vietos (savivaldybės/bendruomenės) lygmeniu, kur suinteresuotosios šalys bendradarbiautų dėl vietos energetikos vizijos, strategijų ir veiksmų planų sukūrimo. Šių tinklų tikslas yra aktyviai veikti siekiant perėjimo prie mažai anglies dioksido išskiriančių bendruomenių 2050 metais.

PANEL 2050 partnerystė teiks paramą kuriant pirmuosius sėkmingus vietos energetikos tinklus Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Šio projekto vykdymo metu organizacijos iš 10 Centrinės ir Rytų Europos šalių bendradarbiaus siekiant sukurti regionines energetikos strategijas ir veiksmų planus.

Šis IAE regiono energetikos profilis buvo paruoštas analizuojant stiprybes ir iššūkius atsižvelgus į perėjimą link mažai anglies dioksido išskiriančių bendruomenių ir siekiant geresnio suvokimo apie su energija susijusį status quo Ignalinos atominės elektrinės regione.

Šis energetikos profilis susideda iš pagrindinės informacijos ruošiant regiono energetikos žemėlapį. Jis taip pat susijęs su veiksmų planais bei bus ypač svarbus komunikacijoje su regiono suinteresuotomis šalimis.

rep_lt_iaerpa-updated