Kliimapoliitika põhialused aastani 2050


Summary

Eesti pikaajaline eesmärk on minna üle vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult eesmärgipärast majandus- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursitõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Aastaks 2050 on sihiks Eestis kasvuhoonegaaside heidet vähendada ligi 80 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega. Mõjude hindamine näitas, et eesmärk on täidetav ja sellega kaasneb tõenäoliselt positiivne mõju majandusele ja energiajulgeolekule. Sellisel juhul kahaneb Eesti kasvuhoonegaaside heide tänaselt 21 miljonilt tonnilt ligi 8 miljoni tonni CO2 ekvivalendini 2050. aastaks.

Kliimapoliitika põhialuste koostamine algatati Vabariigi Valitsuse poolt 2014. aastal. 2017. aastal kiideti „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ Riigikogus heaks.

Lae alla ülevaade kliimapoliitika põhialustest aastani 2050 (PDF)