В този раздел можете да потърсите обучения, предлагани от партньорите в мрежата на ЦИМУЕ или да предложите свои. Някои от темите, които може да ви интересуват, включват: застъпничество, изготвяне на политики, възобновяема енергия, управление на енергията, социални иновации и набиране на средства.

ceesen_pr_1_615158
WWF България, съвместно с Фондация за околна среда и земеделие организира обучение в рамките на проект Panel 2050. Обучението ще запознае участниците с последните законодателни инициативи на ЕС за постигане на енергийните и климатични цели за 2030г. Ще се разгледат основните правила, принципи и целеполагащи стъпки към дългосрочно (до 2050г.) устойчиво енергийно развитие и планиране, […]

Обучение в Плевен на 27 юли 2018 с тема „Принципи ...


20171206_141413
Членове на ККБ (Коалиция за климата – България) взеха участие в първото българско регионално обучение по проект PANEL 2050. Те преминаха накратко през предстоящите дейности по проекта и как могат да допринесат за тях, главно с разработването на визия, пътна карта и планове за действие. След това научиха за идентифицирането и категоризацията на заинтересованите страни и […]

PANEL 2050 Регионални обучения в България: Ангажиране и мотивиране на ...


20180731_1353175
Петото българско регионално обучение по проект PANEL2050 се проведе в София. Повечето от участниците бяха от ККБ (Коалиция за климата – България). Участниците прегледаха и съкратиха „Българска енергийна визия“ изготвена в рамките на проекта. След това преминаха през процеса на разработване на пътната карта, запознаха се със спецификата на съдържанието й и дадоха своята обратна […]

PANEL 2050 Регионално обучение в България: Eнергийна визия и пътна ...dav
Участници във второто българско регионално обучение бяха членове на Асоциация на еколозите от общините в България (АСЕКОБ). В първата част на обучението бе поставен акцент върху лобирането за устойчиво енергийно развитие, участниците също преминаха през процеса на ангажиране на заинтересованите страни. Втората част от обучението се фокусира върху възможностите за финансиране на общините, както и […]

PANEL 2050 Регионално обучение в България: Анализ на политиката, лобиране ...


img_2255
Третото българско регионално обучение по проект PANEL 2050 се проведе в Горна Малина. То се съсредоточи главно върху енергийното планиране за общините, енергийната ефективност и инструментите за финансиране на подобни действия. В първата част на обучението участниците научиха подробно за инструментите за устойчиво енергийно развитие. Те също така бяха преведени през процеса на разработване на енергийна визия […]

PANEL 2050 Регионално обучение в България: Енергийното планиране като инструмент ...