Партньорите от проекта PANEL 2050 проведоха регионални обучения за повишаване капацитета на заинтересованите странив при изработването на енергийни визии и пътни карти. Документите по-долу съдържат учебните материали, използвани по време на обученията в България. Резюме Презентации 1-во обучение: Ангажиране на заинтересовани страни 2-ро обучение: Анализ на политики; Останалите теми 3-то обучение: Енергийна политика на ЕС; Процес на изработване на пътна […]

Учебни материали от регионалните обучения в България